Konsultāciju grafiks 2022./2023.m.g.

Sūnu skolā

N.p.k. Skolotāja vārds, uzvārds Stundu skaits Nodarbību laiki Telpa
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
    1.     Laima Avota28.stunda
7.stunda6.kab.
 2. Ņina Jegorova1   0.stunda 15.kab. 
 3. Ināra Eglīte 0.stunda   4.kab.
 4.Marija Zarāne1  0.stunda  5.kab. 
 5. Agnese Ozoliņa
1  0.stunda  3.kab. 
 6. Sandra Sondore-Vanaga   0.stunda  10.kab.
 7.Daiga Detkova    8.stunda0.stunda 3.kab.
 8. Imants Silavs1  8.stunda  Dizaina kab. 
 9.Daina Kalve 1 8.stunda  7.kab. 
 10.Inga Zālīte 1
0.stunda   Dizaina kab.
 11. Valda Kalniņa-Vītola1 0.stunda     7.kab.
 12. Jolanta Ābele17.stunda    15.kab. 
 13. Tatjana Permaņicka  0.stunda 9.kab. 
 14. Dace Stroža1  7.stunda  
13.kab. 
 15. Arnita Pore
16.stunda   
13.kab. 
 16. Laura Korņejeva 0.stunda    11.kab. 
 17. Laura Čebotarjova    5.stunda 12.kab. 


Atašienes skolā


N.p.k.Skolotāja vārds, uzvārdsStundu skaitsNodarbību laikiTelpa
PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena 
1.    Mārīte Adamoviča16. 1.,3.klase
2. Sandra Kaļeiņikova12.klase
 3. Jānis Ernstsons1  0. 
  "Māzers" darbnīca
 4.Irina Venčele17.mūzk
 5. Rita Grīnberga1 8.
    dk
 6. Vita Jaudzema1 7.     bk
 7. Līga Zalāne1   6.
 z
8. Anna Karāne1  7.   lk
 9. Ļubova Komlajeva1   8.   ķk
10.  Maruta Ķestere1    7. ģk
 11. Lidija Lazdāne17.,8.    mk 
 12. Ilze Līce1   8.  ģk 
 13. Ināra Mihaloviča 1   6.   lk

Mežāres skolā


N.p.k.Skolotāja vārds, uzvārdsStundu skaitsNodarbību laiki
PirmdienaOtrdienaCeturtdienaPiektdiena
1.    Zigrīda Dreimane

 2.Zane Beitāne
   
 3. Inga Zālīte     
 4. Inna Sakoviča
    
 5. Kristīne Rossinska
    
 6. Irina Venčele
    
 7.  Arnita Pore  
  
 8.Vladimirs Golubevs      

Vīpes skolā


N.p.k.Skolotāja vārds, uzvārdsNodarbību laiki
PirmdienaOtrdienaCeturtdienaPiektdiena
1.    Marija Zarāne
 2. Natālija Semjonova    
 3. Anita Kolodinaite 
  
 4.Ilona Golovceva    
 5.Sandris Dārziņš  
 
 6. Daina Luberte
   
7.  Irina Venčele  
 
 8. Laima Zārberga    
 9. Ilze Līce 
  
 10. Inese Ziediņa    
 11. Sintija Kovaļova    
 12. Biruta Kalniņa    
 13. Jānis Ernstsons