Konsultāciju grafiks 2022./2023.m.g.

Sūnu skolā

N.p.k. Skolotāja vārds, uzvārds Stundu skaits Nodarbību laiki Telpa
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1.     Laima Avota


 2. Ņina Jegorova
   
  
 3. Ināra Eglīte     
 4.Tatjana Jakubjaņeca
    
 5.Marija Zarāne  
   
 6. Agnese Ozoliņa

  
   
 7. Sandra Sondore-Vanaga    
  
 8.Daiga Detkova     
 
 9. Imants Silavs
  
   
 10.Daina Kalve 
    
 11.Inga Zālīte 
   
 12. Valda Kalniņa-Vītola
      
 13. Jolanta Ābele

     
 14. Tatjana Permaņicka   
  
 15. Dace Stroža
    
 
 16. Arnita Pore

   
 
 17. Laura Korņejeva       
 18. Vladimirs Golubevs       
 19. Laura Čebotarjova       
 20. Sandris Dārziņš       


Atašienes skolā


N.p.k.Skolotāja vārds, uzvārdsStundu skaitsNodarbību laikiTelpa
PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena 
1.    Mārīte Adamoviča
 1.,3.klase
2. Sandra Kaļeiņikova2.klase
 3. Jānis Ernstsons
   
  "Māzers" darbnīca
 4.Irina Venčelemūzk
 5. Rita Grīnberga
 
    dk
 6. Vita Jaudzema
      bk
 7. Līga Zalāne
   
 z
8. Anna Karāne
  
   lk
 9. Ļubova Komlajeva
      ķk
10.  Maruta Ķestere
    
 ģk
 11. Lidija Lazdāne

    mk 
 12. Ilze Līce
     ģk 
 13. Ināra Mihaloviča       lk

Mežāres skolā


N.p.k.Skolotāja vārds, uzvārdsStundu skaitsNodarbību laiki
PirmdienaOtrdienaCeturtdienaPiektdiena
1.    Zigrīda Dreimane

 2.Zane Beitāne
   
 3. Inga Zālīte     
 4. Inna Sakoviča
    
 5. Kristīne Rossinska
    
 6. Irina Venčele
    
 7.  Arnita Pore  
  
 8.Vladimirs Golubevs      

Vīpes skolā


N.p.k.Skolotāja vārds, uzvārdsNodarbību laiki
PirmdienaOtrdienaCeturtdienaPiektdiena
1.    Marija Zarāne
 2. Natālija Semjonova    
 3. Anita Kolodinaite 
  
 4.Ilona Golovceva    
 5.Sandris Dārziņš  
 
 6. Daina Luberte
   
7.  Irina Venčele  
 
 8. Laima Zārberga    
 9. Ilze Līce 
  
 10. Inese Ziediņa    
 11. Sintija Kovaļova    
 12. Biruta Kalniņa    
 13. Jānis Ernstsons