Sūnu pamatskola

Skolas direktore Inese Ziediņa

Tālrunis: +371 28676947 e-pasts: [email protected]

Direktora vietniece Dace Stroža, e-pasts: [email protected]

Direktora vietniece audzināšanas darbā Arnita Pore. e-pasts [email protected]

Lietvede Vēsma Abatniece, tālr. 26603931, e-pasts: [email protected]

E-pasts: [email protected]

Adrese: Skolas iela 1, Kūkas, Kūku pagasts, Jēkabpils novads, LV-5202

Pamatizglītības programmu īstenošanas vieta Atašiene

Direktora vietniece Līga Zalāne

Tālrunis: +371 65228537, +371 26522932, e-pasts: [email protected]

Direktora vietniece Rita Grīnberga, e-pasts: [email protected]

Adrese: "Ezerzeme", Atašiene, Atašienes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5211

Pamatizglītības programmu īstenošanas vieta Mežāre

Direktora vietniece Ilona Golovceva

Tālrunis 26605796, e-pasts: [email protected]

Adrese: "Mežāres pamatskola", Mežāre, Mežāres pagasts, Jēkabpils novads LV-5226

Pamatizglītības programmu īstenošanas vieta Vīpe

Direktora vietniece Ilona Golovceva

Tālrunis 26605796, e-pasts: [email protected]

Adrese: Vīpes skola, Vīpe, Vīpes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5238