Skolēnu dome Sūnās

Prezidents - 

Prezidenta vietniece - Monta Pole

Anna Ozola

Sjūzija Vītoliņa

Evelīna Rozentāle

Elīza Zariņa

Artis Zeimuls

Skolēnu pašpārvalde Atašienē

Prezidente - Santa Kozule

Jolanta Dombovska

Evelīna Mincāne

Sofija Stepanova

Džastins Ratkuns

Liene Kozuliņa

Rūta Lazdāne

Skolēnu pašpārvalde Mežārē


Skolēnu pašpārvalde Vīpē

Tīna Bogdanova – prezidente

Katrīna Ieleja

Estere Kļaviņa

Daniela Jaudzema