Skolēnu dome Sūnās

Prezidente - Anna Ozola

Prezidenta vietniece - Monta Pole

Jolanta Lapešķina

Kira Klinģere

Diāna Skļankina

Ernests Druviņš

Toms Lazdāns

Markuss Ročāns

Keita Sintija Mizāne

Ginta Āriņa

Sjūzija Vītoliņa

Evelīna Rozentāle

Krišjānis Valpēters

Artis Zeimuls

Skolēnu pašpārvalde Atašienē

Prezidente - Santa Kozule

Jolanta Dombovska

Evelīna Mincāne

Sofija Stepanova

Džastins Ratkuns

Liene Kozuliņa

Rūta Lazdāne

Skolēnu pašpārvalde Mežārē


Skolēnu pašpārvalde Vīpē

Tīna Bogdanova – prezidente

Katrīna Ieleja

Estere Kļaviņa

Daniela Jaudzema