Skolēnu dome Sūnās

Prezidents - Mārtiņš Kalniņš

Prezidenta vietniece - Monta Pole

Anna Ozola

Toms Gustavs Zeltiņš

Līga Podniece

Sjūzija Vītoliņa

Evelīna Rozentāle

Elīza Zariņa

Sofija Sokolova

Artis Zeimuls

Skolēnu pašpārvalde Atašienē

Mežārē

Vīpē