Jūnijs

9.klases IZLAIDUMS

Maijā

9.05. Mātes dienas koncerts

17.05. Pēdējais zvans

31.05. Ģimenes diena

Aprīlī

2.04. Lieldienu pasākums

4.04.-12.04 Karjeras nedēļa

Tikšanās ar profesiju pārstāvjiem

26.04. Olimpiskā diena

Putnu diena Atašienē

Pavasara talkas

Pavasara mācību ekskursijas

Martā

23.03. Svinīgs pasākums, veltīts Vīpes skolas 120 gadadienai

25.03.- 28.03. Ačgārnā nedēļa

Februārī

01.02. Skatuves runas 1.kārta Sūnās

14.02. Sirsniņdiena

29.01.- 2.02. Sveču nedēļa

28.02. Sūnu skolas 5. – 9.klašu skolēnu kopīgs Sporta pasākums Mežārē

Janvārī

17.01.-26.01. Sniega diena

19.01. Barikāžu aizstāvju atceres diena

23.01. Starptautiskā rokraksta diena

Decembrī

5.- 16.12. - Ziemassvētku noskaņas bibliotēkā un klasēs Adventes sveču iedegšanas rīti

04.-20.12 Līdzpārvaldes akcija ”Uzdāvini Ziemassvētkus vientuļiem ”

21.12 Skolas Ziemassvētku pasākums 

Līdzpārvaldes projekts “Skola – tie esam mēs” tikšanās Sūnās

Novembrī

6. - 10.11. - Patriotiskā nedēļa, klašu noformējums, lāpu izgatavošana

09.11.  - Mārtiņtirgus jampandracis

11.11.  - Svecīšu un lāpu iedegšana par godu Lāčplēša dienai

17.11  - Svinīgs pasākums, veltīts Latvijas 105. gadadienai “Tēvzemes novadi dziesmu vārdos vīti”

Līdzpārvaldes projekts “Skola – tie esam mēs” tikšanās Mežārē

Oktobrī

03.10. - Līdzpārvaldes projekts “Skola – tie esam mēs” tikšanās Atašienē

05.10. - Skolotāju diena

16.– 20.10.  - Karjeras nedēļa, tikšanās ar profesiju pārstāvjiem

Rudens talkas

Rudens mācību ekskursijas

13.10. - Fotoorientēšanās 

17.10. - Līdzpārvaldes projekts “Skola – tie esam mēs” tikšanās Vīpē

31.10. - Helovīns

Septembrī

01.09. - Zinību diena

07.09. - Latvijas Finieris, Zaļā klase, Sarkaņkalns

11.-15.09. - Dzejas dienas Jasmuižā, Raiņa muzeja apmeklējums

25.-29.09. - Ziedu un  dārzeņu izstāde

29.09. - Rudens kross

Jūnijā

17.06. - 9.klases izlaidums

Maijā

9.05. - Bērnu sporta svētki pirmsskolai


10.05. – 18.05. - Pavasara mācību ekskursija


16.05. – “Es savai māmiņai” koncerts


19.05. -  Pēdējā zvana svētki 9.klasei


26.05. – Noslēguma pasākums Atašienē 1.- 4.klasēm


26.05. - pirmsskolas Izlaiduma svētki - ekskursija


31.05. – “Sporto kopā ar ģimeni!”

Aprīlī

4.04. - Leļļu teātris “Tims” izrāde “Ceļojums” Sūnās


5.04. - Ēnu diena


5.04. - SkillsLatvia 2023 apmeklējums Rīgā 9.klasei


06.04. - Lieldienu radošā darbnīca Vīpes pagasta bibliotēkā 1.- 3.klasēm un pirmsskolas bērniem

11.04. - “Liela diena” 1.- 4.klasei un pirmsskolai


14.04. - Pavasara kross skolā


17.04. – 21.04. - Talkas nedēļa


19.04. - Pavasara kross Meža parkā


20.04. - Atvērtās durvis skolā


21.04 . -  Olimpiskā diena


28.04. - Pašpārvaldes pārstāvju Sadraudzības pasākums Sūnās

Martā

02.03. – BJC “Pašpārvaldes kods”- apmācības Jēkabpils novada skolu pašpārvaldēm


09.03. – Tautas bumba  Ābeļu pamatskolā


27.03. – 31.03. – Skolas bibliotēkā izstāde “Putni atnes pavasari”


31.03. - 4.-6. klases skolēni piedalās Putnu dienās Atašienē

10.02. piedalāmies Skatuves runas konkursā Sūnās 

21.02. piedalāmies novada Skatuves runas konkursā


23.februārī  - Meteņi - pasākums visām skolām


21.februārī - Dzimtās valodas diena

20.janvārī - Barikāžu aizstāvju atceres diena