Jūnijā

17.06. - 9.klases izlaidums

Maijā

9.05. - Bērnu sporta svētki pirmsskolai


10.05. – 18.05. - Pavasara mācību ekskursija


16.05. – “Es savai māmiņai” koncerts


19.05. -  Pēdējā zvana svētki 9.klasei


26.05. – Noslēguma pasākums Atašienē 1.- 4.klasēm


26.05. - pirmsskolas Izlaiduma svētki - ekskursija


31.05. – “Sporto kopā ar ģimeni!”

Aprīlī

4.04. - Leļļu teātris “Tims” izrāde “Ceļojums” Sūnās


5.04. - Ēnu diena


5.04. - SkillsLatvia 2023 apmeklējums Rīgā 9.klasei


06.04. - Lieldienu radošā darbnīca Vīpes pagasta bibliotēkā 1.- 3.klasēm un pirmsskolas bērniem

11.04. - “Liela diena” 1.- 4.klasei un pirmsskolai


14.04. - Pavasara kross skolā


17.04. – 21.04. - Talkas nedēļa


19.04. - Pavasara kross Meža parkā


20.04. - Atvērtās durvis skolā


21.04 . -  Olimpiskā diena


28.04. - Pašpārvaldes pārstāvju Sadraudzības pasākums Sūnās

Martā

02.03. – BJC “Pašpārvaldes kods”- apmācības Jēkabpils novada skolu pašpārvaldēm


09.03. – Tautas bumba  Ābeļu pamatskolā


27.03. – 31.03. – Skolas bibliotēkā izstāde “Putni atnes pavasari”


31.03. - 4.-6. klases skolēni piedalās Putnu dienās Atašienē

23.februārī  - Meteņi - pasākums visām skolām


10.02. piedalāmies Skatuves runas konkursā Sūnās 

21.02. piedalāmies novada Skatuves runas konkursā


21.februārī - Dzimtās valodas diena

20.janvārī - Barikāžu aizstāvju atceres diena