Pedagoģiskās padomes sēde

29.augustā Sūnu pamatskolā notika pedagoģiskās padomes sēde, kurā piedalījās visu apvienoto skolu pedagogi un vietnieki, lai kopīgi pārrunātu turpmāko sadarbību, skolas misiju, mērķus.