Skolas direktore

Inese Ziediņa

Direktores vietniece Sūnu skolā

Valda Kalniņa-Vītola - izglītības jomā, Dace Vališina - audzināšanas darba jomā


Direktores vietnieces Atašienes skolā

Līga Zalāne, Rita Grīnberga

Direktores vietniece Mežāres un Vīpes skolās

Ilona Golovceva