Janvārī

10.01.24. - Darbu iesniegšana konkursā “LIDICE - 2024"

11.01. 24 – Jēkabpils dzīvnieku patversmes apmeklējums ”Sveiciens no Sūnu skolas”

12.01.2024 - PALLA LELLES Sūnu pamatskolā.

15.01.24 - 20.01.2024 - Barikāžu laikam veltīti pasākumi sadarbībā ar Jaunsardzi.

18.01.2024 – Pasākums 7.-9.klašu skolēniem ar Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem.

22.01.24 - 26.01.24 - Sveču izstāde (1.-9.klase).

25.01.2024 - Tikšanās NMP medmāsu (7.-9.klase)

Decembrī

01.12.23. - Pirmā Advente

01.12.23. - Smilšu kino Latvijas skolas somas ietvaros 1.-9.klase

01.12.—15.12.23 - LABDARĪBAS AKCIJA (Organizē Skolēnu pašpārvalde)

08.12.23 plkst.14.00 - tikšanās Sūnu pamatskolā, projekta ietvaros “Skola tie esam mēs” - skolēnu pašpārvalde

08.12.23- 18.12.23. - LABDARĪBAS AKCIJA (Organizē Skolas padome)

7.12.23. - Basketbola turnīrs Mazo skolu grupā

12.12.23. – tikšanās ar ‘”Papardes ziedu” par tēmu romantiskās attiecības plkst.9.00 -10.30 7.-8.klase, 10.50 -12.20 – 9.klase

19.12.23. – tikšanās ar ‘”Papardes ziedu” par tēmu Atkarības plkst.9.00 -10.30 7.-8.klase, 10.50 -12.20 – 9.klase

21.12.23. - Ziemassvētku pasākums plkst.10.00 pirmskolā

Ziemassvētku pasākums 1.-9.klašu grupā plkst.16.00

Pasākumi martā

·      02.03. – BJC “Pašpārvaldes kods”- apmācības Jēkabpils novada skolu pašpārvaldēm

·      09.03. – Tautas bumba  Ābeļu psk. (2011.g.dzimušajiem)

·      10.03. – Matemātikas olimpiāde

·      10.03. –  POPiela  90. gadu stilā

·      10.03. – PII Sūniņas Vecvecāku pasākums

·      20.03. – 5., 6.kl. nodarbības ar Daugavpils Inovāciju centru par STEM

·      22.03. – Florbols (2007.-2010.g.dzimušajiem)

·      30.03. – "Cālis 2023"  pirmsskolas izglītības grupu audzēkņiem

31.03. - 4.-6.klases skolēni piedalās Putnu dienā Atašienē

Septembrī

1.09.23. plkst.9.00 – Zinību diena Sūnu pamatskolā

plkst. 10.00 – skolas vecāku sanāksme

plkst. 10.00 – audzināšanas stunda

12.09.23. plkst.9.00 – tikšanās ar Nepilngadīgo lietu inspektori Diānu Stivriņu

13.09.23. – Meža ekspedīcija

14.09.23. – Dzejas dienas Tadenavā

20.09.23. - Futbols 2011.gada dzimušajiem zēniem Mazo skolu grupā

26.09.23. – Rudens kross Mežaparkā

27.09.23. - Mazpulcēnu pārgājiens

28.09.23. Ekskursija uz Madonu 1.-4.kl.

29.09.23. plkst.9.00 – Skolotāju diena

29.09.23. plkst.10.00 – Miķeldienas pasākums PII

29.09.23. plkst.14.00 – koncerts veltīts Skolotāju dienai Mežāres KN

Oktobrī

3.10.23. plkst.10.00 - Tikšanās ar pašvaldības policiju - Ceļu drošības noteikumi 1.klasei

Plkst.11.00 – tikšanās programmu īstenošanas vietā Atašienē , projekta ietvaros “Skola tie esam mēs” - skolēnu pašpārvalde

4.10.23. plkst.17.00 – Skolas padomes sēde

6.10.23. - Pieredzes apmaiņas brauciens uz Aglonas katoļu ģimnāziju.

9.10 -13.10.23. - LABO DARBU NEDĒLĀ

11.10.23. plkst. 13.00 - Dabas aizsardzības fonda pasākums “Dabas klase” Atašienē

16.10- 20.10.23. - KARJERAS NEDĒĻA

17.10.23. plkst.12.00 - tikšanās programmas īstenošanas vietā Vīpē, projekta ietvaros “Skola tie esam mēs” skolēnu pašpārvalde

19.10.23. - Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas

20.10.23. – Tikšanas 8-9.klasei ar Sūnu pamatskolas absolventi, pārtikas tehnoloģi – Baibu Bičoli 

23.-27.10.23. - BRĪVLAIKS 

26.10.23. - Mācību stunda skolotājiem plkst.10.00 (A. Pore)

Novembrī

7.11.23. - Plkst.11.00 – tikšanās programmu īstenošanas vietā Mežārē, projekta ietvaros “Skola tie esam mēs” - skolēnu pašpārvalde

8.11.23.- Mazpulcēnu talka (Lāčplēša ordeņa kavaliera atdusas vietas sakopšana )

9.11.23. plkst. 12.00 - Sporta pasākums 1.-4.klašu grupām veltīts Lāčplēša dienai Mežāres skolā .

10.11.23. - Mārtiņdienas tirdziņš

14.11.23. plkst.10.30 Ekskursija uz Daugavpils Inovācijas centru , 6.-9.klase

15.11.23. – pasākums sadarbībā ar Jaunsardzi 5.-9.klasēm skolas zālē

16.11.23. plkst.19.00 - Pasākums Kūku pagastā veltīts Latvijas 105. gadadienai .Labāko darbinieku apbalvošana .

17.11.23. plkst.13.00 – koncerts veltīts Latvijas 105. dzimšanas dienai.

23.11.23. – Mācību ekskursija uz Farmācijas muzeju IAP projekta ietvaros 5.-8.klase

29.11.23.- Basketbola turnīrs Mazo skolu grupā 5.-6.klašu grupā Ābeļu pamatskolā plkst.10.00

30.11.23. – Jaunsardzes dzimšanas diena (ierasties jaunsardzes tērpā)

30.11.23. plkst. 18.00 Skolas padomes sanāksme

10.februārī plkst.9:30 Skatuves runas konkurss

8.februārī plkst.14:30 - tematiskā pēcpusdiena "Līdzdalības kāpnes"

Jaunieši tiks iepazīstināti ar līdzdalības pamata stūrakmeņiem, veidos izpratni par līdzdalības lomu ikdienā, kā arī – ar dažādām neformālās izglītības metodēm iepazīs jauniešu līdzdalības procesu un jauniešu iespējas īstenot idejas līdz reāliem darbiem.

Līdz 7.februārim zīmēšanas konkurss - Drošs internets sākas ar Tevi


1.februārī -  Sveču pēcpusdiena