Pasākumi martā

·      02.03. – BJC “Pašpārvaldes kods”- apmācības Jēkabpils novada skolu pašpārvaldēm

·      09.03. – Tautas bumba  Ābeļu psk. (2011.g.dzimušajiem)

·      10.03. – Matemātikas olimpiāde

·      10.03. –  POPiela  90. gadu stilā

·      10.03. – PII Sūniņas Vecvecāku pasākums

·      20.03. – 5., 6.kl. nodarbības ar Daugavpils Inovāciju centru par STEM

·      22.03. – Florbols (2007.-2010.g.dzimušajiem)

·      30.03. – "Cālis 2023"  pirmsskolas izglītības grupu audzēkņiem

31.03. - 4.-6.klases skolēni piedalās Putnu dienā Atašienē

10.februārī plkst.9:30 Skatuves runas konkurss

8.februārī plkst.14:30 - tematiskā pēcpusdiena "Līdzdalības kāpnes"

Jaunieši tiks iepazīstināti ar līdzdalības pamata stūrakmeņiem, veidos izpratni par līdzdalības lomu ikdienā, kā arī – ar dažādām neformālās izglītības metodēm iepazīs jauniešu līdzdalības procesu un jauniešu iespējas īstenot idejas līdz reāliem darbiem.

Līdz 7.februārim zīmēšanas konkurss - Drošs internets sākas ar Tevi


1.februārī -  Sveču pēcpusdiena