Vīzija


Sūnu pamatskola ir mūsdienīga, konkurētspējīga, droša, sabiedrībai

Misija

Visiem izglītojamajiem pieejama kvalitatīva pirmsskolas, pamatizglītības un iekļaujošā izglītība, kas balstīta uz izglītojamā individuālajām zināšanām, prasmēm, spējām un talantiem.

Skolas mērķis

Veidot patstāvīgu un atbildīgu personību-aktīvu skolas dzīves

dalībnieku, kas spēj izdarīt pārdomātu turpmākā dzīves ceļa izvēli mainīgajā pasaulē.

Vērtības

  • Atbildība
  • Sadarbība
  •  Tradīcijas
  • Cieņa