Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmas, vispārējās pamatizglītības programmas:

  • vispārējās pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111);
  • pamatizglītības programma  (programmas kods 21011111);
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611);
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811);
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem (programmas kods 21015211);
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības  traucējumiem (programmas kods  21015311);
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (programmas kods 21015711).