Pedagogi

Sūnas

Jolanta Ābele - vizuālā māksla

Laima Avota - angļu valoda

Ņina Čehoviča - pagarinātās dienas grupas skolotāja, pedagoga palīgs

Daiga Detkova - latviešu valoda un literatūra

Ināra Eglīte - mūzika, ģeogrāfija, pirmsskolas grupu mūzikas skolotāja

Tatjana Jakubjaņeca - vizuālā māksla 

Ņina Jegorova - krievu valoda

Ludmila Jemeļjanova - matemātika, inženierzinības, fizika

Inita Kalniņa - dizains un tehnoloģijas

Valda Vītola-Kalniņa - ķīmija

Daina Kalve - dabaszinības, sociālās zinības, sociālās zinības un vēsture, bioloģija

Laura Korņejeva - pirmsskoals grupas "Bitītes" skolotāja

Agnese Ozoliņa - Latvijas un pasaules vēsture

Tatjana Permaņicka - datorika, sports un veselība, pirmsskolas grupu veselības un fiziskās aktivitātes jomas skolotāja

Jans Permaņickis - sports un veselība

Solvita Rušmane - pirmsskolas grupas "Mārītes" skolotāja

Imants Silavs - dizains un tehnoloģijas

Sandra Sondore-Vanaga - sākumskolas skolotāja, vizuālā māksla

Veniranda Spule - pirmsskolas grupas "Rūķi" skolotāja

Dace Stroža - sākumskolas skolotāja

Aija Upīte-Tutane - pagarinātās grupas skolotāja

Dace Vališina - sākumskolas skolotāja

Agrita Zolberga - sākumskolas skolotāja, angļu valoda, teātra māksla  

Ingrīda Zvaigzne-Zeimule - pirmsskolas grupas "Bitītes" skolotāja

Atašiene

Mārīte Adamoviča - sākumskolas skolotāja, matemātika, dizains un tehnoloģijas

Aija Bračka-Pinne - angļu valoda

Maiga Čačka - pirmsskolas grupas "Podziņas" skolotāja

Jānis Ernstsons - dizains un tehnoloģijas

Gita Gabranova - pirmsskolas grupas "Brīnumpuķe" skolotāja

Anita Gavare - mūzika

Rita Grīnberga - datorika

Vita Jaudzema - sociālās zinības un vēsture, sociālās zinības, bioloģija, dizains un tehnoloģijas

Sandra Kaļeiņikova - sākumskolas skolotāja, vizuālā māksla, pagarinātās grupas skolotāja

Anna Karāne - krievu valoda, latviešu valoda

Ļubova Komlajeva - inženierzinības, fizika, ķīmija, pagarinātās grupas skolotāja

Maruta Ķestere -  sociālās zinības un vēsture, sociālaš zinības, Latvijas un pasaules vēsture

Lidija Lazdāne - matemātika, pagarinātās grupas skolotāja 

Ilze Līce - dabaszinības, ģeogrāfija

Ināra Mihaloviča - latviešu valoda, literatūra, pagarinātās grupas skolotāja

Līga Zalāne - sports un veselība

Mežāre

Zane Beitāne - pirmsskolas grupas "Cālīši" skolotāja

Zigrīda Dreimane - dabaszinības, sociālās zinības, sociālās zinības un vēsture, ģeogrāfija, Latvijas un pasaules vēsture

Vladimirs Golubevs - sports un veselība, matemātika, datorika, fizika

Santa Grigorjeva - angļu valoda

Daina Luberte - bioloģija, ķīmija

Aleksandra Radionova - pirmsskolas grupas "Kamenītes" skolotāja

Kristīne Rossinska - latviešu valoda, literatūra

Inna Sakoviča -  sākumskolas skolotāja, krievu valoda

Irina Venčele - mūzika, teātra māksla

Inga Zālīte -  vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas

Vīpe

Anita Bistrova - latviešu valoda, literatūra, vizuālā māksla, datorika

Jānis Ernstsons - dizains un tehnoloģijas

Anita Kolodinaite - sākumskolas skolotāja, dizains un tehnoloģijas, teātra māksla, pagarinātās dienas skolotāja

Ilze Līce - dabaszinības, ģeogrāfija

Daina Luberte - bioloģija, ķīmija

Margarita Pauniņa - pirmsskolas grupas "Lācīši" skolotāja

Ineta Prodniece - pirmsskolas grupas "Taurenīši" skolotāja

Ineta Sargune - angļu valoda, dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla

Natālija Semjonova - sociālās zinības, sociālās zinības un vēsture, Latvijas un pasaules vēsture, krievu valoda

Irina Venčele - mūzika

Marija Zarāne - matemātika, fizika

Laima Zārberga - sports un veselība

Klašu audzinātāji

Sūnas

1.klase - Sandra Sondore-Vanaga

2.klase - Agrita Zolberga

3.klase - Dace Stroža

4.klase - Dace Vališina

5.klase - Aija Upīte-Tutane

6.klase - Dace Stroža

7.klase - Ludmila Jemeļjanova

8.klase - Tatjana Permaņicka

9.klase - Daina Kalve

Atašiene

1.klase - Sandra Kaļeiņikova

2.,3.klase - Mārīte Adamoviča

4.klase - Līga Zalāne

5.klase - Anna Karāne

6., 7.klase - Vita Jaudzema

8.,9.klase - Lidija Lazdāne

Mežāre

1.,2.klase - Inna Sakoviča

3.,4.klase - Zigrīda Dreimane

5.,6.klase - Vladimirs Golubevs

7.,8.klase - Kristīne Rossinska

Vīpe

2.,4.klase - Anita Bistrova

3.klase - Anita Kolodinaite

5.,6.klase - Natālija Semjonova

8.,9.klase - Marija Zalāne