Interešu izglītība nodarbību grafiks 2022./2023.m.g.

Sūnu skolas interešu izglītības nodarbības

N.p.k. Interešu izglītības pulciņa nosaukums Skolotāja vārds, uzvārds Stundu skaits Nodarbību laiki Telpa
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  1.     Vokālais ansamblis 1.-6.kl. Ināra Eglīte 2
7.,8.stunda
Mūzikas kabinets
   2.     Tautas dejas “Rotaļa” 1.-4.kl. Aiga Lukjanova 2
5.,6.stunda Sporta zāle
   3.     Vieglatlētikas pulciņš “Ātrāk, augstāk, tālāk” 1.,5.kl. Tatjana Permaņicka 1 8.stunda Sporta zāle
 4. Vieglatlētikas pulciņš 1.-9.kl. Tatjana Permaņicka 1      Sporta zāle
   5.     Orientēšanās pulciņš 1.9.kl. Jans Permaņickis 2
7.,8.stunda
Sporta zāle
 6.Sporta spēles 1.-4.kl. Jans Permaņickis 2 7.stunda  0.stunda  Sporta zāle 
7. Gleznošanas pulciņš 5.-9.kl.Jolanta Ābele 1 7.stunda
Vizuālās mākslas kabinets
8. Vizuālās mākslas pulciņš "Otiņas" 1.-3.,4.kl.Jolanta Ābele  2
 0.stunda
6.stunda
     Vizuālās mākslas kabinets
 9.Mazpulki 3.-9.kl. Daina Kalve 4
 0.stunda
7.stunda
  5..6.stunda  Bioloģijas kabinets 
10.  Jaunsargi 4.-9.kl. I.Bērziņa 1 0.stunda    Sporta zāle 
11.  "Veiklie pirkstiņi" 1.-4.kl. Aija Upīte-Tutane 2  7.stunda   Bibliotēka 
12.  "100 un 1 eksperiments" 2.-5.kl. Agrita Zolberga 2  7.stunda 6.stunda   2.kl.kabinets
13.  "Bišu draugi" 4.kl. Dace Vališina 1    5.stunda 4.kl.kabinets 

Atašienes skolas interešu izglītības nodarbības

p.k.Interešu izglītības pulciņa nosaukumsSkolotāja vārds, uzvārdsStundu skaitsNodarbību laikiTelpa

PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
1.    Vizuālās mākslas pulciņšVita Jaudzema28.stunda
0.stunda
Bioloģijas kabinets
2.    Velosipēdistu pulciņšAnna Karāne10.stunda
4.klase
3.    Vācu valodas pulciņšInāra Mihaloviča10.stunda


4.    4.-5.kl.zēnu ansamblisAnita Gavare1
0.stundaMūzikas kabinets
5.    Grāmatu draugu pulciņšMārīte Adamoviča2
5.stunda0.stundaBibliotēka
6.   5.-9.kl.ansamblisAnita Gavare17.stundaMūzikas kabinets
7.    Novadpētniecības pulciņšInāra Mihaloviča17.stunda

Literatūras kabinets
8.    Skolas avīzes "Pēda" pulciņšAnna Karāne28.,9.stunda

Literatūras kabinets
9.    Ārstnieciskā vingrošanaAnna Karāne1
6.stunda
Baseins
 10. Peldēšana Līga Zvejsalniece 1    7.stunda  Baseins
 11.Teātra pulciņš Ināra Mihaloviča     7.stunda  Literatūras kabinets, zāle
 12.Vides izglītības pulciņš  Ilze līce 1     0.stundaĢeogrāfijas kabinets 
 13. 1.-3.kl. ansamblis Anita Gavare 1     6.stunda Mūzikas kabinets


Mežāres skolas interešu izglītības nodarbības

p.k.Interešu izglītības pulciņa nosaukumsSkolotāja vārds, uzvārdsStundu skaitsNodarbību laikiTelpa
PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
1.    Dambretes pulciņšVladimirs Golubevs1
3.stunda

2.    Sporta spēļu pulciņšVladimirs Golubevs10.stunda

3.    Vokālais ansamblis "Vālodzītes"Irina Venčele20.stunda0.stunda
4.    Skolas teātris "Skatuve"Inna Sakoviča1
8.stunda
5.    Dizaina pulciņš "Brīnumu ota"Inga Zālīte28.stunda8.stunda

Vīpes skolas interešu izglītības nodarbības

p.k.Interešu izglītības pulciņa nosaukumsSkolotāja vārds, uzvārdsStundu skaitsNodarbību laikiTelpa
PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
1.    Sporta pulciņš "Ātrāk, augstāk, tālāk"Laima Zārberga2
0.stunda0.stunda
2.    Vokālais ansamblis "Cīrulīši" 1.-4.kl.Irina Venčele20.,6.stunda

3.    Dramatiskais pulciņš "Pauze dvēselei" 1.-4.kl.Anita Bistrova2
0.stunda6.stunda
4.    Dramatiskais pulciņš "Starpbrīdis" 5.-9.kl.Anita Bistrova26.,7.stunda
5.    Dizaina pulciņš "Krāsas"Margarita Pauniņa17.stunda