Interešu izglītība nodarbību grafiks 2023./2024.m.g.

Sūnu skolas interešu izglītības nodarbības

N.p.k. Interešu izglītības pulciņa nosaukums Skolotāja vārds, uzvārds Stundu skaits Nodarbību laiki Telpa
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
  1.     Vokālais ansamblis 1.-6.kl.Mūzikas kabinets
   2.     Tautas dejas “Rotaļa” 1.-4.kl.


Sporta zāle
   3.     Vieglatlētikas pulciņš “Ātrāk, augstāk, tālāk” 1.,5.kl.


Sporta zāle
 4. Vieglatlētikas pulciņš 1.-9.kl.
       Sporta zāle
   5.     Orientēšanās pulciņš 1.9.kl.
Sporta zāle
 6.Sporta spēles 1.-4.kl.
   Sporta zāle 
7. Gleznošanas pulciņš 5.-9.kl.Vizuālās mākslas kabinets
8. Vizuālās mākslas pulciņš "Otiņas" 1.-3.,4.kl.
 
 
     Vizuālās mākslas kabinets
 9.Mazpulki 3.-9.kl. 

 
  Bioloģijas kabinets 
10.  Jaunsargi 4.-9.kl.     Sporta zāle 
11.  "Veiklie pirkstiņi" 1.-4.kl.  
   Bibliotēka 
12.  "100 un 1 eksperiments" 2.-5.kl.
    
  2.kl.kabinets
13.  "Bišu draugi" 4.kl.
      4.kl.kabinets 

Atašienes skolas interešu izglītības nodarbības

p.k.Interešu izglītības pulciņa nosaukumsSkolotāja vārds, uzvārdsStundu skaitsNodarbību laikiTelpa

PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
1.    Veido skaistu vidi sev apkārtVita Jaudzema29.stunda
9.stunda
Bioloģijas kabinets
2.    Velosipēdistu pulciņšAnna Karāne10.stunda
4.klase
3.    Vācu valodas pulciņš 5.kl.Ināra Mihaloviča10.stunda

Literatūras kabinets
4.     Vācu valodas pulciņš 8.-9.kl.
Ināra Mihaloviča 15.stundaLiteratūras kabinets
5.    Grāmatu draugu pulciņš 1.-3.kl.Mārīte Adamoviča2

0.stundaBibliotēka
6.   5.-9.kl.ansamblisIrina Venčele10.stunda
Mūzikas kabinets
7.    Novadpētniecības pulciņšInāra Mihaloviča1
7.stunda

Literatūras kabinets
8.    Skolas avīzes "Pēda" pulciņšAnna Karāne26.stunda

5.klase
9.    Vispārējās fiziskās sagatavotības pulciņšAnna Karāne1
6.stunda
Baseins
 10. Peldēšana Līga Zvejsalniece 1   7.stunda  Baseins
 11.Teātra pulciņš Ināra Mihaloviča   6.stunda 
  Literatūras kabinets, zāle
 12.Vides izglītības pulciņš  Ilze Līce 1    8.stundaĢeogrāfijas kabinets 
 13. 1.-3.kl. ansamblisIrina Venčele 1 6.stunda   
 Mūzikas kabinets
 14. Kristīgās mācības pulciņš Sandra Kaļeiņikova 1   6.stunda   2.klase
 15. Datorzinību pulciņš Rita Grīnberga 1  6.stunda    Datorklase
 16. Ārstnieciskās fizkultūras pulciņš Līga Zalāne 1    5.stunda  Sporta zāle


Mežāres skolas interešu izglītības nodarbības

p.k.Interešu izglītības pulciņa nosaukumsSkolotāja vārds, uzvārdsStundu skaitsNodarbību laikiTelpa
PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
1.    Dambretes pulciņšVladimirs Golubevs10.stunda

2.    Sporta spēļu pulciņš Vladimirs Golubevs
10.stunda

3.    Vokālais ansamblis "Vālodzītes"Irina Venčele10.stunda
4.    Skolas teātris "Skatuve"Inna Sakoviča17.stunda

Vīpes skolas interešu izglītības nodarbības

p.k.Interešu izglītības pulciņa nosaukumsSkolotāja vārds, uzvārdsStundu skaitsNodarbību laikiTelpa
PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena
1.    Sporta pulciņš "Ātrāk, augstāk, tālāk"Laima Zārberga27.stunda8.stunda
2.    Vokālais ansamblis "Cīrulīši" 1.-4.kl.Irina Venčele10.stunda
3.    Dramatiskais pulciņš "Pauze dvēselei" 1.-4.kl.Anita Kolodinaite17.stunda
4.    Kokapstrādes pulciņšJānis Ernstsons27.,8.stunda
5.    Dizaina pulciņš "Krāsas"Margarita Pauniņa27.,8.stunda