Atbalsta personāls

Jautrīte Grunte - psiholoģe

Aija Upīte-Tutane - speciālā pedagoģe

Svetlana Lāce - logopēde Sūnās, Mežārē, Vīpē

Anna Teicāne - sociālā pedagoģe

Gunta Kalniņa - medmāsa Sūnās

Aija Bogdanova - medmāsa Mežārē

Santa Limonoviča - logopēde Atašienē

Ilona Golovceva - karjeras konsultante