Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD)  03.2017.–12.2023. īstenoja Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības.

Sūnu skola

Atašienes skola

Projekts tika īstenots no 2017.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim. Projektā iesaistījās 10 skolotāji, kas sniedza atbalstu 35 skolēniem matemātikā, latviešu valodā, krievu valodā un informātikā. Skolēniem bija iespēja nostiprināt zināšanas un iegūt pietiekamu vērtējumu, lai mazinātu draudus priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai.

Mežāres skola


Vīpes skola