Februārī

01.02. - Skatuves runas konkurss 1.-9.kl.skolēniem Sūnu skolā

06.02.  - Drošāka interneta dienas aktivitātes

07.02. - Pils pēcpusdiena

05.-09.02. - brīvdienas 1.klasei

14.02. - Valentīndienas pasākums

19.02.  - Berga foto

21.01. - Skaļās lasīšanas konkurss Jēkabpilī

20.02. - Sporta diena 5.-9.kl. Mežāres skolā

23.02. - 7.-9.klases ekskursija uz Rīgu

Janvārī

18.-19.01.Erasmus+ apmācības "Līdzdalība"

19.01. Barikāžu laiku atceroties, tikšanās ar barikāžu dalībniekiem


25.01. Tikšanās ar NMPD darbiniekiem

25.01. Kino vakars Jauniešu centrā Atašienē

26.01. Glītrakstīšanas konkurss "Raksti glīti, cieni lasītāju"

29.01. - Tikšanās ar Jēkabpils novada Vides, dabas resursu un civilās aizsardzības nodaļas inspektoru Z.Adamoviču

29.01.Sveču kompozīciju izstāde "Dzeja iedvesmo"

31.01. Nozīmīšu darbnīca kopā ar Jaunatnes lietu speciālisti

Decembrī

08.-18.12. - Labdarības akcija “Palīdzēsim bērniem Jēkabpils slimnīcā sagaidīt Ziemassvētkus"”, piepildot Drosmes kastes

21.12. -  "Ziemassvētki pasaku mežā", disenīte

Skolēnu vizuālās mākslas stundu darbu izstāde

08.12. - Projekta “Skola - tie esam mēs” 4.nodarbība Sūnu skolā

Novembrī

01.-03. 11.-  Dalība “Erasmus +” līdzdalības projektu apmācībās

03. 11. - Jēkabpils novada jauniešu sadraudzības pasākums Atašienē

07. 11. - Projekta “Skola- tie esam mēs” 3. nodarbība Mežāres skolā

10.- 17.11. - Tematiska Tēvzemes nedēļa veltīta latviešu tautas folklorai “No vecvectēvu gudrības klēts”

10.11. -  Mārtiņdienas tirgus

Līdz 16. 11. - Tematisks foto konkurss

13. 11.Tikšanās ar Atašienes folkloras kopu “Vīraksne”

15. 11. “Vai Tu pazīsti Marinzeju?” pastaiga ar stāstiem par sirmo Marinzeju

16. 11. Aušanas darbnīca 1.-9.klasei “Latvijas gadalaiki”

17. 11. Vakarēšana visiem kopā “Gudru ņēmu padomiņu”

Oktobrī

03.11. -  Projekta “Skola- tie esam mēs” 1.nodarbība Atašienes skolā

07. 11. - Skrējiens apkārt Marinzejas ezeram

11. 11. - Mobilā Dabas klase

13.10. - Dzejas stunda “Dziesma, ar ko tu sācies”

 17.-21.10. - Karjeras nedēļa "Uzņēmējspējas - Tavas superspējas”

Projekta “Skola- tie esam mēs” 2. nodarbība Vīpes skolā

19.10. -  Tematiska diskotēka

31.10. - Dalība Swedbank organizētajā Naudas dienas aktivitātēs

Maijā

26.maijā visu 1.-4.klašu noslēguma nodarbības

23.maijā jaunsargu pārgājiens pa Atašieni


20.maijā sporta diena


19.maijā Pēdējā zvana svētki


12.maijā Mātes dienas pasākums


9.maijā visu pirmsskolas izglītības grupiņu audzēkņu Sporta svētki


3.maijā Baltā galdauta pasākums

Septembrī

01.09. -  Zinību dienas pasākums

08. 09. - Adaptācijas diena, radošās darbnīcas

08. 09. - Skolas ābeļdārza projekta “Ielaid dabu skolā” atklāšana

11.09. -  Pirmsskolas grupu ekskursija uz pagasta bibliotēku

15.09. - "Latvijas Finiera" Zaļās klases pasākumā Rēzeknes novada "Sarkaņkalnā"

20.09. -  Starpdisciplinārais pasākums - dabas materiālu izstāde skolas teritorijā “Dziesma, ar ko tu sācies”

23.-30.09. Eiropas sporta nedēļas aktivitātes

29. Skolotāju diena

Aprīlī

28.aprīlī Vecāku diena

Parlamenta pārstāvji dodas uz pasākumu Sūnās

21.aprīlī parlamenta pārstāvji dodas uz tikšanos Zasā

3.aprīlī skolēnu parlamenta pārstāvju tikšanās

31. martā Putnu diena 

Piedalās visi Sūnu pamatskolas 4.-6.klases skolēni

Februārī sveiksim skolotāju Paulīni Bernāni 100 gadu jubilejā

10.martā novada matemātikas olimpiāde 5.-6.kl.

7.februārī plkst.14.30 Marinzejas pils pēcpusdiena

  • Uzvedums "Tikšanās Marinzejas pilī"
  • Varakļānu Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu koncerts
  • Svečturu un seno apsveikuma kartīšu izstāde.

7.februārī iesaistīsimies Drošāka interneta dienas norisēs

2.-4.klases skolēni risinās rēbusus

5.-9.klases skolēni skatīsies video un pildīs testus

31.janvārī plkst.14.30 smūtiju darbnīca "Smoothie workshop" "Veselīgi dzērieni"

Darbnīcu organizē "Krustpils jaunieši", to vadīs Luīze - brīvprātīgā jauniete no Vācijas.

20.janvārī 

starpdisciplināra nodarbība "Barikādes atceroties"