"Kas tālāk iet, tas vairāk zina."
Latviešu tautas sakāmvārds


Izglītības programmu īstenošanas vieta Atašiene


Izglītības programmu īstenošanas vieta Mežāre


Izglītības programmu īstenošanas vieta Vīpe

Skatuves runas konkurss

21.februārī Sūnu pamatskolas skolēni piedalījās Jēkabpils novada Skatuves runas konkursā.

1.klases  grupu pārstāvēja Atašienes skolnieks Aigars Jaudzems ( skolotāja M.Adamoviča)

2.-3.klašu grupu pārstāvēja Sūnu 2.klases skolniece Betija Drozdova (skolotāja S.Sondore-Vanaga)

4.-6.klašu grupu pārstāvēja Mežāres skolniece Kseņja Lapeškina (skolotāja K. Rossinska)

7.-9.klašu grupu pārstāvēja Atašienes skolniece Sofija Stepanova (skolotāja A.Karāne)

Visi dalībnieki runāja skaļi un pārliecinoši un žūrijas vērtējumā saņēma II pakāpes diplomus. Paldies dalībniekiem par apņēmību un drosmi!

Sasniegumi dambretes sacensībās