"Kas tālāk iet, tas vairāk zina."
Latviešu tautas sakāmvārds


Izglītības programmu īstenošanas vieta Atašiene


Izglītības programmu īstenošanas vieta Mežāre


Izglītības programmu īstenošanas vieta Vīpe

Video sveiciens no izglītības un zinātnes ministres 

Andas Čakšas jaunajā mācību gadā.

atvērt šeit: Sveiciens Zinību dienā