"Kas tālāk iet, tas vairāk zina."
Latviešu tautas sakāmvārds


Izglītības programmu īstenošanas vieta Atašiene


Izglītības programmu īstenošanas vieta Mežāre


Izglītības programmu īstenošanas vieta Vīpe