"Kas tālāk iet, tas vairāk zina."
Latviešu tautas sakāmvārds