Maijā

9.05. - Bērnu sporta svētki pirmsskolai


10.05. – 18.05. - Pavasara mācību ekskursija


11.05. – Vieglatlētika Ābeļu pamatskolā


17.05. – “Es savai māmiņai” koncerts


23.05. - “Ģimene kā nozīmīga vērtība”


26.05. – Noslēguma pasākums Atašienē 1.-4.klasēm


26.05. - pirmsskolas Izlaiduma svētki


30.05. - Interesanto cepuru pēcpusdiena

Aprīlī

5.04. - Ēnu diena


03.04. – 11.04. - Lieldienu aktivitāšu laiks


17.04. – 21.04. Talkas nedēļa


19.04. - Atvērtās durvis skolā


21.04. -  Olimpiskā diena


28.04. - Pašpārvaldes pārstāvju Sadraudzības pasākums Sūnās

Martā

02.03. – BJC “Pašpārvaldes kods”- apmācības Jēkabpils novada skolu pašpārvaldēm


1.03. – 10.03. - Dambretes turnīrs


7.03. – Labdarības apmeklējums un ziedojums ķepaiņiem


7.03. – “Profesiju virpulis” - SIA “Sedumi”, Krustpils pils


10.03. – Matemātikas olimpiāde


31.03. -  4.-6.klases skolēni piedalās Putnu dienā Atašienē


Februārī

10.02. – Skatuves runa Sūnās

21.02. – Novada Skatuves runa BJC

28.02. – Jaunsargu ekskursija

20.02 - 03.03. - Dambretes turnīrs  

14.februārī - Valentīndienas pasākums

Janvārī

27.janvārī plkst.12.00 Jautrās sporta spēles visu skolu 5.-9.klasei

20.janvārī - Barikāžu aizstāvju atceres diena