Maijā

10.05. Mātes dienas koncerts

31.05. Ģimenes diena

Aprīlī

3.04. Lieldienu pasākums

4.04.-12.04. Karjeras nedēļa Tikšanās ar profesiju pārstāvjiem

26.04. Olimpiskā diena

Putnu diena Atašienē

Pavasara talka

Pavasara mācību ekskursija

Martā

25.03.-28.03. Krāsainā nedēļa

Februārī

7.02. Skatuves runas 1.kārta Sūnās

12.-23.02.02. Dambretes turnīrs

28.02. Sūnu skolas 5. – 9.klašu skolēnu kopīgs Sporta pasākums Mežārē

Janvārī

26.01. Sporta diena

22.01. Barikāžu aizstāvju atceres diena

Decembrī

11.-22.12. - Labdarības akcija “Dāvana bijušajiem skolas darbiniekiem - pensionāriem”

20.12. - Ziemassvētku pasākums

Novembrī

10.11. - Lāčplēša diena

13.11.- 17.11. - Tēvzemes nedēļa

17.11. - Svinīgs pasākums, veltīts Latvijas 105. gadadienai

Oktobrī

Rudens mācību ekskursija

09.10. - Dambretes turnīrs

16.-20.10. - Karjeras nedēļa, tikšanās ar profesiju pārstāvjiem

Septembrī

1.09. Zinību diena

11.-15.09. Dzejas dienas,  Raiņa muzeja apmeklējums Tadenavā

25.-29.09. Rudens svētki - izstāde

Rudens talkas

29.09. Skolotāju diena

Maijā

9.05. - Bērnu sporta svētki pirmsskolai

10.05. – 18.05. - Pavasara mācību ekskursija

11.05. – Vieglatlētika Ābeļu pamatskolā

17.05. – “Es savai māmiņai” koncerts

23.05. - “Ģimene kā nozīmīga vērtība”

26.05. – Noslēguma pasākums Atašienē 1.-4.klasēm

26.05. - pirmsskolas Izlaiduma svētki

30.05. - Interesanto cepuru pēcpusdiena

Aprīlī

5.04. - Ēnu diena

03.04. – 11.04. - Lieldienu aktivitāšu laiks

17.04. – 21.04. Talkas nedēļa

19.04. - Atvērtās durvis skolā

21.04. -  Olimpiskā diena

28.04. - Pašpārvaldes pārstāvju Sadraudzības pasākums Sūnās

Martā

02.03. – BJC “Pašpārvaldes kods”- apmācības Jēkabpils novada skolu pašpārvaldēm

1.03. – 10.03. - Dambretes turnīrs

7.03. – Labdarības apmeklējums un ziedojums ķepaiņiem

7.03. – “Profesiju virpulis” - SIA “Sedumi”, Krustpils pils

10.03. – Matemātikas olimpiāde

31.03. -  4.-6.klases skolēni piedalās Putnu dienā Atašienē

Februārī

10.02. – Skatuves runa Sūnās

21.02. – Novada Skatuves runa BJC

28.02. – Jaunsargu ekskursija

20.02 - 03.03. - Dambretes turnīrs  

14.februārī - Valentīndienas pasākums

Janvārī

27.janvārī plkst.12.00 Jautrās sporta spēles visu skolu 5.-9.klasei

20.janvārī - Barikāžu aizstāvju atceres diena