Interešu izglītība

Apstiprināts ar Sūnu pamatskolas direktores

Rīkojumu Nr1-9/36 no 02.09.2021

SŪNU pamatskolas interešu izglītības pulciņu

nodarbību grafiks 2021./22.m.g.

N.p.k. Interešu izglītības pulciņa nosaukums Skolotāja vārds, uzvārds Stundu skaits Nodarbību laiki Telpa
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1.     Vokālais ansamblis “Mazās lakstīgalas” 1.-4.kl. Ināra Eglīte 2 5.stunda 0.stunda Mūzikas kabinets
2.     Tautas dejas “Rotaļa” 1.-4.kl. Irēna Balode 2 6.,7.stunda Zāle
3.     Aerobikas pulciņš “Kusties un priecājies “ Tatjana Permaņicka 2 7.stunda 7.stunda Zāle, stadions
4.     Datorikas pulciņš “Interesantā informātika” 1.kl. Tatjana Permaņicka 1 6.stunda Informātikas kabinets
5.     Vieglatlētikas pulciņš “Ātrāk, augstāk, tālāk” 5.-9.kl. Tatjana Permaņicka 1 8.stunda Zāle, stadions
6.     Vieglatlētikas pulciņš Ātrāk, augstāk, tālāk” 1.-4.kl. Jans Permaņickis 1 6.stunda Zāle, stadions
7.     Sporta spēļu pulciņš “Ziķeri” Jans Permaņickis 2 7.stunda 6.stunda Zāle stadions
8.     Volejbola pulciņš Jans Permaņickis 2 8.stunda 8.stunda Zāle, stadions
9.     Sporto dabā “Mums patīk sports” 1.-6.kl. Jans Permaņickis 2 0.stunda 7.stunda Stadions
10.  Kokapstrādes pulciņš 5.-9.kl. Imants Silavs 2 1.stunda 8.stunda Mājturības un tehnoloģiju kabinets
11.  Vizuālās mākslas pulciņš “Otiņas’ 1.-9.kl. Tatjana Tkačova 2 7.,8.stunda Vizuālās mākslas kabinets
12.  Jaunsargu pulciņš 4.-9.kl. Iluta Bērziņa 1 0.stunda Matemātikas kab., zāle