SKOLAS ADMINISTRĀCIJA

Direktore  Inese Ziediņa

Direktores vietniece Valda Kalniņa-Vītola

Saimniecības pārzine Anita Krastiņa