Skolas Domes sastāvs 2021./2022.m.g


5.klase Matīss  Purēns un Evelīna Rozentāle

6.klase Līga Podniece un Lea  Sjūzija Vītoliņa

7.klase Monta  Pole un Melānija Pušņakova

8.klase  Toms Gustavs Zeltiņš un Mārtiņš Kalniņš

9.klase Viktorija Teicāne un Daniels Ivanovs

Skolēnu pašpārvaldes mērķis un uzdevumi