Sūnu pamatskolas pedagogi

2020./2021.m.g. SKOLĀ STRĀDĀ  23 PEDAGOGI

Zeltīte Svikša

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ņina Jegorova

Krievu valodas skolotāja

Ināra Eglīte

Mūzikas un ģeogrāfijas skolotāja

Ludmila Jemeļjanova

Matemātikas un fizikas skolotāja

Inita Kalniņa

Angļu valodas un mājturības skolotāja

Valda Kalniņa-Vītola

Ķīmijas skolotāja, direktora vietniece

Daina Kalve

Bioloģijas, mājturības un sociālo zinību skolotāja

Aija Upīte-Tutane

Pirmsskolas skolotāja, bibliotekāre, speciālais pedagogs

Laura Mežinska

Pirmsskolas skolotāja

Svetalana Lāce

Logopēds

Dace Mūrniece

Pirmsskolas skolotāja

Skaidrīte Neimane

Skolotāja palīgs

Jautrīte Grunte

Psihologs

Tatjana Permaņicka

Sporta un informātikas skolotāja

Jans Permaņickis

Interešu izglītības skolotājs

Solvita Rušmane

Pirmsskolas skolotāja

Imants Silavs

Mājturības skolotājs

Sandra Sondore- Vanaga

Sākumskolas skolotāja

Ēriks Spuriņš

Vēstures skolotāja

Dace Stroža

Sākumskolas skolotāja

Tatjana Tkačova

Vizuālās mākslas skolotāja

Dace Vališina

Sākumskolas un latviešu valodas skolotāja

Agrita Zolberga

Sākumskolas un angļu valodas skolotāja