Atbalsta komanda

Apstiprināts ar Sūnu pamatskolas direktores

Rīkojumu Nr.1-9/36 no 02.09.2021.

SŪNU pamatskolas atbalsta komandas speciālistu darba laiks 2021./22.m.g.

N.p.k. Speciālista vārds, uzvārds Amats Darba laiks Telpa
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1.     Aija Upīte-Tutane Speciālais pedagogs, bibliotekārs 08.00-16.00 08.00.-16.00 08.00-16.00 08.00-16.00 08.00.-16.00 Bibliotēka
2.     Svetlana Lāce logopēds 13.00-16.00 - - 13.00-16.00 8.30.-12.30 Logopēda kabinets
3.     Jautrīte Grunte psihologs - - 08.30.-16.00 - - Darbs klasēs
4.     Valda Kalniņa-Vītola Direktora vietnieks 08.00-16.00. 08.00-16.00 08.00-16.00 08.00-16.00 08.00-16.00 Skolas vadības kabinets
5.     Gunta Kalniņa Medmāsa - 08.00.-16.00 08.00.-14.00 11.30.-16.00 08.00.-16.00 Medmāsas kabinets